lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 5
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/essungarf
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /essungarf/certify-locality/
%(lottery_price)s = 150
%(lottery_hashtag)s = stöttaessungarf
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 733
%(organisation_name)s = Essunga Ryttarförening
%(organisation_area)s = Essunga
%(lottery_page_winnings_url)s = /essungarf/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/essungarf
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Berget 403, 465 31 Nossebro
%(lottery_manager)s = Berit Ericsson
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /essungarf
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 60
%(lottery_pool_value)s = 300
%(organisation_names)s = Essunga Ryttarförening
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_controller)s = Lisbeth Johansson
%(lottery_name)s = Stötta Essunga Ryttarförening
%(lottery_page_about_url)s = /essungarf/about/
%(organisation_number)s = 868400-5237
%(lottery_registration_date)s = 2015-10-27
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /essungarf/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /essungarf/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /essungarf/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/essungarf anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 733 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.