lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 43
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/hagfors-innebandy
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /hagfors-innebandy/certify-locality/
%(lottery_price)s = 75
%(lottery_hashtag)s = stöttahagforsinnebandy
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1466
%(organisation_name)s = Hagfors IBS
%(organisation_area)s = Hagfors
%(lottery_page_winnings_url)s = /hagfors-innebandy/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 1
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/hagfors-innebandy
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Storg. 6 B, 683 31 Hagfors
%(lottery_manager)s = Börje Björn
%(lottery_reached_goal)s = 1
%(lottery_url)s = /hagfors-innebandy
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 30
%(lottery_pool_value)s = 1290
%(organisation_names)s = Hagfors IBS and Hagfors IF
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Monica Hammar
%(lottery_name)s = Stötta Hagfors Innebandy
%(lottery_page_about_url)s = /hagfors-innebandy/about/
%(organisation_number)s = 872800-4196
%(lottery_registration_date)s = 2014-10-31
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /hagfors-innebandy/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /hagfors-innebandy/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /hagfors-innebandy/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/hagfors-innebandy anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1466 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.