Pending draw

Close date: 31 jan Draw date: Feb. 15, 2020

Heading towards our first goal!

76 of 150
pending-draw-description
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

För att vi skall kunna dra igång lotteriet behöver 150 lottnummer vara bokade. Genom att bli en stöttare idag så kommer vi närmare målet! För varje ny lott ökar potten med 20 kr.

Stötta Lima IF

Cash winnings

3000 kr

* All winnings values are preliminary. Total winnings value increases by 20 for every ticket.

lottery-what-is-top
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Hur fungerar Stöttalotteriet?

lottery-what-is-block-1
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Bli en Stöttare

Vi Stöttare måste hålla ihop. Ju fler vi är, desto starkare blir vår förening. Gå med i Lima IFs stöttalotteri redan idag!

Om lotteriet

lottery-what-is-block-2
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Starka rötter

Vi tror på gräsrötternas styrka. Med 50 kr per month ger vi Lima IF möjlighet att nå nya höjder och får samtidigt chans att vinna fina priser.

Frågor och svar

lottery-what-is-block-3
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Lyckligt lottad?

Varje month dras en vinnare bland oss Stöttare. Storleken på vinsten beror på hur många vi är – 40 procent av det totala stödet går till vinstpotten.

Vinster


lottery-instagram-top
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Vi är alla Stöttare

lottery-instagram-bottom
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Hjälp oss att sprida ordet på Instagram. Fota dig själv och använd ##stottalima så dyker du upp här!


About us

Lima IF är en klassisk förening. Idag består verksamheten primärt av skidor, cykel och fotboll.

Föreningen är också mycket aktiv för att skapa ett aktivt liv och arrangerar både fester och tävlingar i Lima. Simmarfesten är en årlig återkommande aktivitet då Lima fylls av brännbollsspelare.


lottery-how-top
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

Så enkelt blir du en Stöttare

lottery-how-block-1
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

1. Registrera dig

Klicka på Bli en Stöttare. Fyll i dina uppgifter och välj hur många lotter du vill prenumerera på. En lott kostar 50 kr per month.

lottery-how-block-2
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

2. Registrera kortuppgifter

I samband med registrering så behöver du registrera dina kortuppgifter. Pengar dras automatiskt första bankdagen av spelperioden.

Läs mer

lottery-how-block-3
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_names)s = Lima IF
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_reached_goal)s = None

3. Vinn!

Dragning sker en gång per month. Du får e-post som påminner om att logga in för att se om just du har vunnit.