lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 21
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/limaif
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /limaif/certify-locality/
%(lottery_price)s = 250
%(lottery_hashtag)s = stöttalimaif
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 440
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /limaif/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/limaif
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_manager)s = Ulf Åhrlin
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /limaif
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 100
%(lottery_pool_value)s = 2100
%(organisation_names)s = Lima IF
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_page_about_url)s = /limaif/about/
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_registration_date)s = 2015-12-17
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /limaif/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /limaif/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /limaif/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner 40% av omsättningen i form av kontanter. På stotta.se/limaif anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång.

Lottsatsen är totalt 440 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.