lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 12
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/telge-sibk
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /telge-sibk/certify-locality/
%(lottery_price)s = 75
%(lottery_hashtag)s = stottatelge
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1466
%(organisation_name)s = Telge SIBK
%(organisation_area)s = Södermanland
%(lottery_page_winnings_url)s = /telge-sibk/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 35
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/telge-sibk
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Västergård Arena, Västergatan 2, 15145 Södertälje
%(lottery_manager)s = Mats Källgren
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /telge-sibk
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 30
%(lottery_pool_value)s = 360
%(organisation_names)s = Telge SIBK
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Leif Ola Axzell
%(lottery_name)s = Stötta Telge SIBK
%(lottery_page_about_url)s = /telge-sibk/about/
%(organisation_number)s = 815600-4882
%(lottery_registration_date)s = 2015-09-17
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /telge-sibk/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /telge-sibk/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /telge-sibk/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/telge-sibk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1466 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.