lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 0
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 14 jun 2019
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/test
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /test/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s =
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 may 2019
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Test IF
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /test/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 2
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/test
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Testvägen 1
%(lottery_manager)s =
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /test
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 0
%(organisation_names)s = Test IF
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s =
%(lottery_name)s = Test
%(lottery_page_about_url)s = /test/about/
%(organisation_number)s = 54555445-4444
%(lottery_registration_date)s = 2019-03-20
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /test/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /test/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /test/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/test anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.