lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 4
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s =
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/tester
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /tester/certify-locality/
%(lottery_price)s = 1
%(lottery_hashtag)s =
%(lottery_next_open_draw_close_date)s =
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 110000
%(organisation_name)s = Test IF
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /tester/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 0
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/tester
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Testvägen 1
%(lottery_manager)s =
%(lottery_reached_goal)s = 0
%(lottery_url)s = /tester
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 0
%(lottery_pool_value)s = 1
%(organisation_names)s = Test IF
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s =
%(lottery_name)s = Testar Fastlottsumma
%(lottery_page_about_url)s = /tester/about/
%(organisation_number)s = 54555445-4444
%(lottery_registration_date)s = 2016-05-06
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /tester/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /tester/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /tester/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/tester anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 110000 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.