lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 115
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 29 jan 2021
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/ale
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /ale/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottaale
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 29 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2365
%(organisation_name)s = Ale - Idrottsliv & Handel
%(organisation_area)s = Ale
%(lottery_page_winnings_url)s = /ale/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 100
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/ale
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Sjövallavägen 11
%(lottery_manager)s = Claes Berglund
%(lottery_reached_goal)s = 100
%(lottery_url)s = /ale
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 2300
%(organisation_names)s = Ale - Idrottsliv & Handel
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Anita Gustafsson Lundin
%(lottery_name)s = Stötta Ale
%(lottery_page_about_url)s = /ale/about/
%(organisation_number)s =
%(lottery_registration_date)s = 2020-04-08
%(lottery_maximum_prize_value)s = 47300
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /ale/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /ale/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /ale/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/ale anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2365 lotter och högsta möjliga vinst är således 47300 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.