lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 450
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 27 nov 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/alingsas
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /alingsas/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottalingsas
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 27 nov 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2365
%(organisation_name)s = Alingsås - Idrottsliv, Hälsa & Handel
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /alingsas/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 100
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/alingsas
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Bjärkevägen 16, 44172 Sollebrunn
%(lottery_manager)s = Fredrik Olsson
%(lottery_reached_goal)s = 200
%(lottery_url)s = /alingsas
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 9000
%(organisation_names)s = Alingsås - Idrottsliv, Hälsa & Handel
%(lottery_cycle)s = week
%(lottery_controller)s = Inge Ljunggren
%(lottery_name)s = Stötta Alingsås
%(lottery_page_about_url)s = /alingsas/about/
%(organisation_number)s = 802491-8784
%(lottery_registration_date)s = 2020-03-23
%(lottery_maximum_prize_value)s = 47300
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /alingsas/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /alingsas/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /alingsas/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/alingsas anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2365 lotter och högsta möjliga vinst är således 47300 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.