lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 62
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 20 mar 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/grafsnas-bygdegard
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /grafsnas-bygdegard/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottagrafsnas
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 28 feb 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Gräfsnäs Bygdegårdsförening
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /grafsnas-bygdegard/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/grafsnas-bygdegard
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s =
%(lottery_manager)s = Olov Andreén
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /grafsnas-bygdegard
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1240
%(organisation_names)s = Gräfsnäs Bygdegårdsförening
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Jan Svensson
%(lottery_name)s = Stötta Gräfsnäs
%(lottery_page_about_url)s = /grafsnas-bygdegard/about/
%(organisation_number)s = 864000-5263
%(lottery_registration_date)s = 2013-04-03
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /grafsnas-bygdegard/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /grafsnas-bygdegard/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /grafsnas-bygdegard/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/grafsnas-bygdegard anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2200 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.