lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 60
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 20 nov 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/grafsnas-bygdegard
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /grafsnas-bygdegard/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottagrafsnas
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 oct 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Gräfsnäs Bygdegårdsförening
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /grafsnas-bygdegard/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/grafsnas-bygdegard
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s =
%(lottery_manager)s = Olov Andreén
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /grafsnas-bygdegard
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1200
%(organisation_names)s = Gräfsnäs Bygdegårdsförening
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Jan Svensson
%(lottery_name)s = Stötta Gräfsnäs
%(lottery_page_about_url)s = /grafsnas-bygdegard/about/
%(organisation_number)s = 864000-5263
%(lottery_registration_date)s = 2013-04-03
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /grafsnas-bygdegard/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /grafsnas-bygdegard/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /grafsnas-bygdegard/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/grafsnas-bygdegard anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2200 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.