lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 208
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 30 oct 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/grastorp
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /grastorp/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottagrastorp
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 30 oct 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2365
%(organisation_name)s = Grästorp - Idrottsliv & Handel
%(organisation_area)s = Grästorp
%(lottery_page_winnings_url)s = /grastorp/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 100
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/grastorp
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Tengenvägen 17
%(lottery_manager)s = Lars Emanuelsson
%(lottery_reached_goal)s = 200
%(lottery_url)s = /grastorp
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 4160
%(organisation_names)s = Grästorp - Idrottsliv & Handel
%(lottery_cycle)s = week
%(lottery_controller)s = Kent Hansson
%(lottery_name)s = Stötta Grästorp
%(lottery_page_about_url)s = /grastorp/about/
%(organisation_number)s =
%(lottery_registration_date)s = 2020-04-08
%(lottery_maximum_prize_value)s = 47300
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /grastorp/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /grastorp/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /grastorp/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/grastorp anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2365 lotter och högsta möjliga vinst är således 47300 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.