lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 96
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 20 mar 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/koberggk
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /koberggk/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s = stöttakoberggk
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 29 feb 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Koberg GK
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /koberggk/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/koberggk
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Lagmansered SStora Ekeskogen
%(lottery_manager)s = Kaj All
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /koberggk
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 3840
%(organisation_names)s = Koberg GK
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Kaj Näsman
%(lottery_name)s = Stötta Koberg GK
%(lottery_page_about_url)s = /koberggk/about/
%(organisation_number)s = 863000-1231
%(lottery_registration_date)s = 2016-02-11
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /koberggk/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /koberggk/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /koberggk/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/koberggk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.