lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 95
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 19 feb 2021
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/koberggk
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /koberggk/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s = stöttakoberggk
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Koberg GK
%(organisation_area)s = Alingsås kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /koberggk/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/koberggk
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Lagmansered SStora Ekeskogen
%(lottery_manager)s = Kaj All
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /koberggk
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 3800
%(organisation_names)s = Koberg GK
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Kaj Näsman
%(lottery_name)s = Stötta Koberg GK
%(lottery_page_about_url)s = /koberggk/about/
%(organisation_number)s = 863000-1231
%(lottery_registration_date)s = 2016-02-11
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /koberggk/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /koberggk/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /koberggk/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/koberggk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.