lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 76
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 feb 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/lima-if
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /lima-if/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = #stottalima
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 jan 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Lima IF
%(organisation_area)s = Malungs kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /lima-if/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 150
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/lima-if
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Limedsforsen 150, 780 64 Lima
%(lottery_manager)s = Joakim Limberg
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /lima-if
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 1520
%(organisation_names)s = Lima IF
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Jan Fröbom
%(lottery_name)s = Stötta Lima IF
%(lottery_page_about_url)s = /lima-if/about/
%(organisation_number)s = 884400-7073
%(lottery_registration_date)s = 2020-11-25
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /lima-if/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /lima-if/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /lima-if/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/lima-if anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2200 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.