lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 78
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 17 apr 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/sodra-harene
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /sodra-harene/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s = @stöttasödrahärene
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 mar 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Södra Härene IF
%(organisation_area)s = Vårgårda
%(lottery_page_winnings_url)s = /sodra-harene/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 0
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/sodra-harene
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = Sporthallen, 44780 Vårgårda
%(lottery_manager)s = Stefan Carlsson
%(lottery_reached_goal)s = 0
%(lottery_url)s = /sodra-harene
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 3120
%(organisation_names)s = Södra Härene IF
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_controller)s = Lars-Ove Ekman
%(lottery_name)s = Södra Härene Medlemslotteri
%(lottery_page_about_url)s = /sodra-harene/about/
%(organisation_number)s = 864000-5925
%(lottery_registration_date)s = 2016-12-14
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /sodra-harene/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /sodra-harene/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /sodra-harene/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/sodra-harene anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.