lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 160
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 30 oct 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/trollhattan
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /trollhattan/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s = stottatrollhattan
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 30 oct 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2365
%(organisation_name)s = Trollhättan - Idrottsliv & Handel
%(organisation_area)s = Trollhättans Kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /trollhattan/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 100
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/trollhattan
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Halvors väg 100
%(lottery_manager)s = Anders Bergqvist
%(lottery_reached_goal)s = 100
%(lottery_url)s = /trollhattan
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 3200
%(organisation_names)s = Trollhättan - Idrottsliv & Handel
%(lottery_cycle)s = week
%(lottery_controller)s = Camilla Danielsson
%(lottery_name)s = Stötta Trollhättan
%(lottery_page_about_url)s = /trollhattan/about/
%(organisation_number)s = 123456
%(lottery_registration_date)s = 2020-04-08
%(lottery_maximum_prize_value)s = 47300
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /trollhattan/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /trollhattan/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /trollhattan/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/trollhattan anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2365 lotter och högsta möjliga vinst är således 47300 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.