lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 77
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 jan 2021
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/wittsjo-gk
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /wittsjo-gk/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s = stöttawittsjö
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 dec 2020
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Wittsjö GK
%(organisation_area)s = Hässleholm
%(lottery_page_winnings_url)s = /wittsjo-gk/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/wittsjo-gk
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = UBBALTSGÅRDEN 4054
%(lottery_manager)s = Jan Nyman
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /wittsjo-gk
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 3080
%(organisation_names)s = Wittsjö GK
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_controller)s = Lennart Karlsson
%(lottery_name)s = Stötta Wittsjö GK
%(lottery_page_about_url)s = /wittsjo-gk/about/
%(organisation_number)s = 837000-3934
%(lottery_registration_date)s = 2019-03-12
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /wittsjo-gk/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /wittsjo-gk/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /wittsjo-gk/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/wittsjo-gk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.