lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 77
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 17 jan 2020
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/wittsjo-gk
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /wittsjo-gk/certify-locality/
%(lottery_price)s = 100
%(lottery_hashtag)s = stöttawittsjö
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 31 dec 2019
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 1100
%(organisation_name)s = Wittsjö GK
%(organisation_area)s = Hässleholm
%(lottery_page_winnings_url)s = /wittsjo-gk/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 50
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/wittsjo-gk
%(lottery_paragraph)s = 17
%(organisation_address)s = UBBALTSGÅRDEN 4054
%(lottery_manager)s = Jan Nyman
%(lottery_reached_goal)s = 50
%(lottery_url)s = /wittsjo-gk
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 40
%(lottery_pool_value)s = 3080
%(organisation_names)s = Wittsjö GK
%(lottery_cycle)s = quarter
%(lottery_controller)s = Mikael Rydell
%(lottery_name)s = Stötta Wittsjö GK
%(lottery_page_about_url)s = /wittsjo-gk/about/
%(organisation_number)s = 837000-3934
%(lottery_registration_date)s = 2019-03-12
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /wittsjo-gk/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /wittsjo-gk/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /wittsjo-gk/questions-and-answers/

Vinstplan

En ensam vinnare vinner ett presentkort värt 40% av omsättningen. På stotta.se/wittsjo-gk anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 1100 lotter och högsta möjliga vinst är således 44 000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.