lottery-page-winnings
%(lottery_amount_of_numbers)s = 44
%(lottery_next_open_draw_draw_date)s = 15 mar 2021
%(lottery_url_with_host_and_protocol)s = https://stotta.se/ystad
%(lottery_page_certify_locality_url)s = /ystad/certify-locality/
%(lottery_price)s = 50
%(lottery_hashtag)s =
%(lottery_next_open_draw_close_date)s = 12 mar 2021
%(lottery_maximum_amount_of_numbers)s = 2200
%(organisation_name)s = Ystads föreningsliv och handel
%(organisation_area)s = Ystad Kommun
%(lottery_page_winnings_url)s = /ystad/winnings/
%(lottery_participation_limit)s = 200
%(lottery_url_with_host)s = stotta.se/ystad
%(lottery_paragraph)s = 6 kap. 9 §
%(organisation_address)s = Hamngatan 16, 271 43 Ystad
%(lottery_manager)s = Hans Birger
%(lottery_reached_goal)s = None
%(lottery_url)s = /ystad
%(lottery_winnings_value_increasement_per_ticket)s = 20
%(lottery_pool_value)s = 880
%(organisation_names)s = Ystads föreningsliv och handel
%(lottery_cycle)s = month
%(lottery_controller)s = Daniel Svartek
%(lottery_name)s = Stötta Ysta'
%(lottery_page_about_url)s = /ystad/about/
%(organisation_number)s = 848001-0787
%(lottery_registration_date)s = 2021-01-05
%(lottery_maximum_prize_value)s = 44000
%(lottery_page_lottery_licence_url)s = /ystad/lottery-licence/
%(lottery_page_user_condition_url)s = /ystad/user-condition/
%(lottery_page_qa_url)s = /ystad/questions-and-answers/

Vinstplan

Totala vinstumman uppgår alltid till 40% av omsättningen. På stotta.se/ystad anges hur stor vinstsumman är för innevarande spelomgång. Där anges även leverantörer av presentkort.

Lottsatsen är totalt 2200 lotter och högsta möjliga vinst är således 44000 kr. Vinsten uppgår dock alltid till 40% av omsättningen.